Wszyscy narzekają na podróż PKP Intercity, ale nikt nie zdaje sobie sprawy, że ten przewoźnik jako jeden z nielicznych umożliwia klientowi złożenie reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane bardzo sprawnie i w przepisowo określonym czasie. Pasażerowie za każdym razem są informowani o podjętej decyzji, a zwrot pieniędzy lub przydział vouchera na podróże jest realizowany natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Reklamacja PKP Intercity

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Skargę do PKP składamy kiedy firma przewozowa nie wykonała zawartej umowy (pociąg odwołano) lub nie wykonała jej należycie. To znaczy, że możemy złożyć reklamację jeśli pociąg był opóźniony, nie działała klimatyzacji lub oświetlenie, brakło odpowiedniego typu wagonu.
W przypadku niewykorzystania biletu całkowicie lub nawet częściowo, możemy starać się o zwrot pieniędzy za bilet.

SKARGA DO PKP - WYMOGI FORMALNE

Reklamacja musi zostać złożona pisemnie. Pismo można sporządzić odręcznie (należy w nim zawrzeć listę danych udostępnionych na stronie internetowej przewoźnika) lub wypełniając formularz Zgłoszenia Reklamacji dostępny w kasach PKP Intercity oraz na stronie internetowej (ściągnij formularz reklamacji podróży PKP klikając tutaj). Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe podróżnego, szczegóły podróży i dane biletu, opis przedmiotu roszczenia, numer rachunku bankowego do przelewu oraz podpis klienta. Do każdego wniosku bezwzględnie musi zostać dołączony oryginał biletu (w przypadku biletów internetowych będzie to numer transakcji e-IC), kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgi na przejazd oraz, jeśli adekwatne, również inne dokumenty (jeśli pociąg jest opóźniony lub nie działa klimatyzacja, jeszcze w trakcie podróży możemy podejść do konduktora i poprosić o wypisanie oświadczenia o opóźnieniu pociągu - takie oświadczenie z pewnością przyczyni się do szybszego i pozytywnego rozpatrzenia naszego zażalenia).

Wniosek z załącznikami składamy w 1 z 7 Centrów Obsługi Klienta dostępnych w całym kraju lub w dowolnej kasie uprawnionej do sprzedaży biletów PKP Intercity. Wniosek możemy również wysłać pocztą.

WAŻNE - TERMIN SKŁADANIA REKLAMACJI

Wnioski o odszkodowanie z tytułu opóźnienia pociągu lub niewłaściwego komfortu podróży można składać do roku od daty ukończenia podróży, a w przypadku komunikacji międzynarodowej - w ciągu miesiąca. Reklamacje dotyczące zwrotu należności za niewykorzystanie biletu należy złożyć do roku.

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Reklamacja biletów krajowych i międzynarodowych jest rozpatrywana w terminie jednego miesiąca od dnia jej złożenia (w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim poinformowaniu klienta, rozpatrzenie reklamacji może się przedłużyć do maksymalnie 3 miesięcy).

PKP Intercity reklamacja

KOMENTARZE

ZOBACZ TEŻ